Aktualności - Oleszyce

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce

15.12.2017
0 0 0 0
Oleszyce

Rada Miejska w Oleszycach w dniu 29 września 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXIX/253/2017 „w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Oleszyce na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce”W dniu 15 grudnia 2017 roku wchodzi w życie „Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Oleszyce na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce”


Regulamin określa kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz warunki udzielenia i rozliczenia dotacji.


Tekst uchwały i regulaminu


 


Harmonogram związany z otrzymaniem dotacji:


1 styczeń – 15 marzec - składanie wniosków wraz z załącznikami o udzielenie dotacji,


do 30 kwietnia - ocena formalna wniosków,


do 31 maja - ocena merytoryczna wniosków, pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym,


do 15 czerwca - podpisanie umowy,


od podpisania umowy do 14 października - realizacja zadania,


do 15 października - złożenie przez inwestora sprawozdanie z realizacji zadania wraz z załącznikami,


do 15 listopada – weryfikacja sprawozdania z budowy oczyszczalni ścieków oraz kontrola realizacji zadania,


21 dni od pozytywnej weryfikacji - wypłata dotacji.


 Źródło: www.oleszyce.pl