Aktualności - Oleszyce

Dowóz osoby niepełnosprawnej

15.12.2017
0 0 0 0
Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w roku 2018 


Źródło: www.oleszyce.pl