Aktualności - Oleszyce

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku

08.01.2018
0 0 0 0
Oleszyce


 W związku z rozstrzygniętym przetargiem  na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Oleszyce w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. informujemy,  że podobnie jak w roku ubiegłym odpady odbierać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z Tylmanowej.


Od 01-01.2018 roku zmieniła się forma rozliczenia pomiędzy Gminą Oleszyce a przedsiębiorcą odbierającym odpady tj. P.U.K "EMPOL". Od 1 stycznia płacimy za każdą tonę odebranych przez EMPOL odpadów, a nie jak dotychczas cenę "ryczałtową".


Należy pamiętać, że cena zmieszanych odpadów  jest dużo wyższa od ceny opadów zebranych selektywnie.


Gmina Oleszyce zwraca się z prośbą do mieszkańców o racjonalne gromadzenie odpadów na nieruchomościach i dokładną segregację odpadów.


Pamiętajmy, że odpady podlegających biodegradacji (obierki z ziemniaków, zepsute owoce, trawa, chwasty z pielenia itp.) należy zagospodarować na przydomowych kompostownikach,

popiół z pieców opalanych drewnem to doskonały nawóz zawierający wapń, potas i fosfor,

popiół z pieców opalanych węglem to materiał np. na utwardzenie drogi wewnętrznej lub miejsca postojowego. 


Harmonogram odbioru odpadów:


Sucha Wola, Zalesie, Lipina, Stare Sioło, Stare Oleszyce


Zabiała, Uszkowce, Lubomierz, Futory,  Borchów, Nowa Grobla


Oleszyce zabudowa jednorodzinna


Oleszyce zabudowa wielolokalowa


Źródło: www.oleszyce.pl