Aktualności - Oleszyce

Konkurs

19.12.2017
0 0 0 0
Oleszyce

Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2018 r. pod nazwą:1.Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce w kwocie 57 000 zł. 2.Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce w kwocie 30 000 zł.


Źródło: www.oleszyce.pl