Aktualności - Ulanów

Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi

12.11.2019
0 0 0 0
Ulanów


Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi


 


Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów przedkłada w ramach konsultacji projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.


Projekt programu umieszczony jest na stronie internetowej Gminy i Miasta Ulanów, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.


Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu gminy Ulanów do wyrażania opinii i uwag na temat przedstawionego projektu.


Opinie prosimy przedkładać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie do dnia 20 listopada 2019r. w godzinach pracy Urzędu.


 


 Stanisław Garbacz


Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów


Ulanów, dnia 12 .11.2019r.


 


 


 Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rokŹródło: www.ulanow.pl