Aktualności - Ulanów

Nabór wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”

21.02.2019
0 0 0 0
Ulanów


  


Trwa nabór wniosków w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”


 Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna,  informują o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019. Jednym z Partnerów Projektu jest Powiat Niżański.


 Odbiorcami Projektu mogą być młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne, które będą mogły ubiegać się o dotację na swoje działania.


 Poza wsparciem finansowym w kwocie od 2.000 do 5.000 zł, w ramach Projektu organizatorzy oferują wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz promocje lokalnych inicjatyw.


  Celem projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich lokalnych społeczności. 


  Wnioski należy wysyłać w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku do godziny 16:00.


  Inicjatywy można realizować od 15 kwietnia do 30 listopada 2019 roku.


 Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: wnioski2019@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl.Więcej informacji na temat Projektu uzyskać można na stronie internetowej Projektu: http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/index.php/8-aktualnosci/64-nabor-wnioskow-w-ramach-projektu-podkarpackie-inicjatywy-lokalne-2019 oraz osobiście lub telefonicznie w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, koordynator: Damian Zakrzewski, tel.: 790 688 622 lub e-mail: nisko.fio@gmail.com


 


 


Tu do pobrania plakat informacyjny


 


 


 Źródło: www.ulanow.pl