Aktualności - Ulanów

Nowe zsady wystawiania zwolnień lekarskich – tzw. „eZLA”

13.04.2018
0 0 0 0
Ulanów
Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”


 


Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane

e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r.
Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu

 z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS.

ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Więcej informacji o nowych zasadach wystawiania zwolnień lekarskich znaleźć można na
http://www.zus.pl/ezla.

W przypadku pytań, lekarze mogą kontaktować się także z ZUS infolinią pod numerem

tel. 22
560 16 00 ( lub Oddziałem ZUS w Rzeszowie – nr tel. 17 86 75 199 - nr aktywny do 30.04.2018 r.)


 


Korzyści dla pacjenta:


*      brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy


*      brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu


*      stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych


 


Korzyści dla płatnika – płatnik otrzymuje:


*      szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi


*      możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień


*      brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni

od jego otrzymania


*      stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień


 


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza zarówno lekarzy, pracowników zakładów opieki zdrowotnej jak i pracowników, pracodawców oraz przedsiębiorców do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych we wszystkich placówkach ZUS na terenie województwa podkarpackiego. Szczegółowy harmonogram oraz informacje dotyczące zgłoszeń na szkolenia

w poszczególnych miastach dostępny jest na stronie internetowej:
www.zus.pl – zakładka wydarzenia i szkolenia.


 


Wojciech Dyląg

regionalny rzecznik ZUS

w województwie podkarpackim
  Źródło: www.ulanow.pl