Aktualności - Ulanów

Powołanie obwodowych komisji wyborczych

01.10.2007
0 0 0 0
Ulanów

ZARZĄDZENIE Nr 69/2007
Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie
z dnia 28 września 2007r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych
na dzień 21 października 2007r.


Na podstawie art. 48 ust.1 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2001r. Nr 46, poz. 499 z p.zm./ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu /Dz.U. z 2001r. Nr 84, poz. 921 z późn. zm./

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję obwodowe komisje wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. w następującym składzie :

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ulanowie:
- Pani Maria Witkiewicz,
- Pan Daniel Witkiewicz,
- Pani Zuzanna Janiec,
- Pani Karolina Pityńska - Miliczek,
- Pan Piotr Tabor,
- Pani Małgorzata Strzempa,
- Pani Marzena Kus,
- Pan Szczepan Wójcik.

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Wólce Tanewskiej:
- Pani Anna Cielepak,
- Pani Joanna Stec,
- Pan Jacek Tabin,
- Pan Władysław Andres,
- Pani Małgorzata Piędel,
- Pani Mariola Paszek,
- Pani Maria Garbacz,
- Pani Stanisława Straub.

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Hucie Deręgowskiej:
- Pani Ewa Dziechciarz,
- Pan Mieczysław Długosiewicz,
- Pani Aleksandra Mróz,
- Pan Tomasz Brzozowski,
- Pani Alicja Burdzy,
- Pan Jerzy Kotuła,
- Pani Agnieszka Małek,
- Pani Magdalena Hasiak.

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Dąbrówce:
- Pan Jacek Rzekęć,
- Pan Rafał Wołoszyn,
- Pani Bernadetta Członka,
- Pan Bogusław Siembida,
- Pani Anna Smutek,
- Pani Zofia Maria Puk,
- Pani Anna Martyna,
- Pani Agnieszka Szabat.

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kurzynie Średniej:
- Pan Ryszard Dziechciarz,
- Pani Agnieszka Kulasza,
- Pani Dominika Drabik,
- Pani Aleksandra Andres,
- Pani Agnieszka Tutka,
- Pan Waldemar Paszek,
- Pan Stanisław Garbacz,
- Pani Elżbieta Andrasik.

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Bielinach:
- Pani Małgorzata Fąfara,
- Pani Maria Długosiewicz,
- Pani Maria Koń,
- Pani Agnieszka Hasiak,
- Pani Natalia Małek,
- Pani Elżbieta Wójtowicz,
- Pani Elżbieta Czarnota,
- Pan Czesław Konecki.

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Bukowinie:
- Pan Dariusz Stec,
- Pani Halina Bartyna,
- Pan Józef Hasiak,
- Pani Magdalena Otto,
- Pani Stanisława Małek,
- Pan Józef Wójtowicz,
- Pan Gniewomir Smutek,
- Pani Halina Młynarska.

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Bielińcu:
- Pani Katarzyna Witkiewicz,
- Pani Danuta Wołoszyn,
- Pani Krystyna Serafin,
- Pani Dorota Rutkowska,
- Pan Tomasz Małek,
- Pan Mirosław Piotr Wołoszyn,
- Pani Bożena Piędel,
- Pani Kazimiera Piłat.

9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Gliniance:
- Pani Dorota Pokora,
- Pan Bartłomiej Witkiewicz,
- Pani Joanna Niemiec,
- Pan Grzegorz Brzozowski,
- Pan Józef Skalny,
- Pani Józefa Hasiak,
- Pani Kamila Bąk,
- Pan Grzegorz Bandyga.

10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Dąbrowicy:
- Pan Andrzej Cielepak,
- Pan Jerzy Wołoszyn,
- Pan Tadeusz Brzozowski,
- Pan Grzegorz Andres,
- Pan Józef Tutka,
- Pan Zbigniew Marcin Wójtowicz,
- Pani Mieczysława Dziedzic,
- Pan Tomasz Siorek.

11. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Borkach:
- Pani Małgorzata Wołoszyn,
- Pan Zdzisław Sobiło,
- Pani Maria Grzebieniak,
- Pani Agata Andres,
- Pani Elżbieta Piekut,
- Pan Krzysztof Puk,
- Pani Paulina Maziarz,
- Pani Elżbieta Krysiak.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Autor: