Aktualności - Ulanów

VI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

29.03.2019
0 0 0 0
UlanówOGŁOSZENIE

Dnia  02 kwietnia 2019r. tj.  wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem - Posterunku Policji w Ulanowie w roku 2018.

4.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec”.

5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019r.

6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pomocy rzeczowej od Województwa Podkarpackiego.

7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej                                         im. Jana Pawła II w Ulanowie.

8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gminy Ulanów.

9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Ulanów.

10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

11.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

12.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2019r.

14.     Wolne wnioski i informacje.

15.     Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

                    / - /  Wacław Piędel                                             

 


Źródło: www.ulanow.pl