Aktualności - Oleszyce

VII DEKANALNO - POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH „HERODY” 2018

04.01.2018
0 0 0 0
OleszycePrzegląd Zespołów Kolędniczych  „Herody”  powstał z inicjatywy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Konkatedrze Lubaczowskiej, z fascynacji młodzieży i katechetów tradycją bożonarodzeniową, teatrem ludowym, jego klimatem.


W Przeglądzie mogą brać udział dzieci i młodzież miasta, gminy i powiatu Lubaczów.


Celem przeglądu jest kontynuowanie pięknej  tradycji, zachęcając jednocześnie uczestników, do tworzenia nowych jakości artystycznych.


Przegląd chce kultywować zachowane tradycje ludowe, zachęcać do tworzenia nowych  - inspirowanych wspomnieniami dziadków i pradziadków, widowisk herodowych.


Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dzieci i młodzieży zgromadzonej w domach kultury, świetlicach środowiskowych lub spontanicznie organizujących się z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


Dzięki „Herodom” jego uczestnicy i widzowie, będą mieć znakomitą okazję do radosnej, teatralnej, edukacyjnej zabawy. Do tworzenia pomostu „między dawnymi, a nowymi laty”.


KARTA ZGŁOSZENIOWA HERODY 2018 - do pobrania


 Źródło: www.oleszyce.pl