Aktualności - Ulanów

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

24.04.2018
0 0 0 0
Ulanów

 


OGŁOSZENIEDnia 25 kwietnia 2018r. tj. środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Komisji Rolnictwa i Handlu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.

Porządek posiedzenia:1.    Analiza projektów uchwał.

2.    Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Budżetu, Finansów i PlanowaniaStanisław Przemykalski                                                                                                                             

 


Źródło: www.ulanow.pl