Aktualności - Ulanów

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

18.05.2018
0 0 0 0
Ulanów

 


OGŁOSZENIEDnia  22 maja 2018r. tj. wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Komisji Rolnictwa i Handlu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.

Porządek posiedzenia:1.    Ocena sprawozdania finansowego i opisowego z wykonania budżetu za 2017r.

2.    Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Budżetu, Finansów i Planowania

Stanisław Przemykalski                                                                                                                             

 


Źródło: www.ulanow.pl