Aktualności - Ulanów

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

29.10.2019
0 0 0 0
Ulanów


OGŁOSZENIE


 


Dnia 30 października 2019r. tj. środa o godz. 13.15 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.


 


Porządek posiedzenia:


   1.      Analiza projektów uchwał.2.      Sprawy bieżące.


 


 


 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie


 


Wacław Piędel


 

                                                                  


 


                                                                                                                                       


 


 


 


 


 


 


 


 


 Źródło: www.ulanow.pl