Aktualności - Ulanów

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

09.12.2019
0 0 0 0
Ulanów


 


 


 OGŁOSZENIEDnia 12 grudnia 2019r. tj. czwartek o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.Porządek posiedzenia:1.    Wydanie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2020 rok.

2.    Sprawy bieżące.Przewodniczący Rady Miejskiej w UlanowieWacław Piędel
 


 


 Źródło: www.ulanow.pl