Aktualności - Ulanów

XII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

17.12.2019
0 0 0 0
Ulanów


 


 


 


OGŁOSZENIE


 


 


 


Dnia  30 grudnia 2019r. tj.  poniedziałek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


 


 


Porządek obrad sesji:
 


1.      Otwarcie obrad sesji.


2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.


3.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.


4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy i Miasta Ulanów na lata 2020 – 2022.


5.      Uchwalenie budżetu Gminy na 2020r.


a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej,


b)      odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,


c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,


d)     dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,


e)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.


7.      Wolne wnioski i informacje.


8.      Zamknięcie obrad sesji.


 


  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

  Wacław Piędel                                              Źródło: www.ulanow.pl