Aktualności - Ulanów

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

24.04.2018
0 0 0 0
UlanówOGŁOSZENIE

Dnia  27 kwietnia 2018r. tj.  piątek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Ulanowie w roku 2017.

5.    Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

6.    Ocena zasobów pomocy społecznej.

7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.

8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Ulanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.

10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Kurzynie Małej.

11.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Dąbrówce.

12.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

13.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Ulanów na lata 2018 – 2024 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

14.    Wolne wnioski i zapytania.

15.    Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej w UlanowieEdward Małek                                             

 


Źródło: www.ulanow.pl