Aktualności - Ulanów

XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

28.06.2018
0 0 0 0
UlanówOGŁOSZENIE

Dnia  29 czerwca 2018r. tj.  piątek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Ulanów na lata 2016-2019 za okres 2016-2017.

3.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.

4.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica- Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew”.

5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.

7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Wólce Tanewskiej.

8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Ulanowie.

9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Ulanów organowi nadzorczemu.

10.    Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Edward Małek                                   


Źródło: www.ulanow.pl