Aktualności - Ulanów

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

10.09.2018
0 0 0 0
Ulanów

OGŁOSZENIE

Dnia  12 września 2018r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej. 

3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.    Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018r.

5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.

7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Gminie Ulanów.

8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Ulanowie.

9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Dąbrówce.

10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielinach.

11.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bukowinie.

12.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bukowinie.

13.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.

14.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.

15.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Ulanowie.

16.    Wolne wnioski i zapytania.

17.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Edward Małek                                             

 


Źródło: www.ulanow.pl