Aktualności - Stary Dzików

Zjazd absolwentów SP w Starym Dzikowie

06.09.2007
0 0 0 0
Stary Dzików


Organizatorzy Zjazdu Absolwentów, którzy ukończyli Szkołę Podstawową w Starym Dzikowie w roku 1977 mają zaszczyt zaprosić na tę miłą uroczystość, która odbędzie się w dniu 22 września 2007 r. w Starym Dzikowie. W tym roku mija 30 lat od ukończenia przez nas nauki w tej szacownej placówce. Jest to wspaniała okazja do wspólnego spotkania się, podzielenia się wspomnieniami, przeżyciami i do miłej zabawy.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00 w budynku nowej szkoły, sprawdzimy listę obecności, zwiedzimy szkołę (nową i starą), o godz. 15.00 nasz kolega ks. Stanisław Firut odprawi mszę świętą, później przejdziemy na cmentarz, gdzie złożymy kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli i naszej koleżanki, a o godzinie 16.00 spotykamy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie na wspólnym obiedzie, poczęstunku, wspomnieniach przy muzyce i miłej zabawie.
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpłata 50 zł na konto: Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie Nr 35 9094 0006 2001 0003 0124 0002 z dopiskiem "Zjazd Absolwentów". Kwota powyższa przeznaczona będzie na organizację spotkania, posiłek, napoje itp. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat w terminie do 15 września 2007 r.

Lista absolwentów klas VIIIa i VIIIb z roku szkolnego 1976/77:

VIIIa
1 Bogumiła Banach c. Jana
2 Maria Cierpisz c. Michała
3 Danuta Jabłońska c. Józefa
4 Stanisław Firut s. Antoniego
5 Grzegorz Jabłoński s. Michała
6 Bogusława Jaszczyszyn c. Tadeusza
7 Zbigniew Jabłoński s. Juliana
8 Maria Jędruchów c. Michała
9 Tadeusz Joniec s. Józefa
10 Bogusława Kwaterczak c. Franciszka
11 Piotr Krupka s. Władysława
12 Zygmunt Kantor s. Juliana
13 Janina Lichowid c. Władysława
14 Grażyna Maciejak c. Tadeusza
15 Janina Maciejak c. Czesława
16 Danuta Nieckarz c. Stanisława
17 Irena Otulak c. Jana
18 Kazimierz Ozimek s. Franciszka
19 Zygmunt Pokrywka s. Michała
20 Antoni Smolak s. Stanisława
21 Stanisław Syty s. Andrzeja
22 Stanisława Urbanik c. Jana
23 Maria Witko c. Ludwika
24 Józef Witko s. Karola
25 Wiesław Witko s. Władysława
26 Wiesław Witko s. Jana
27 Mieczysław Wojciechowski s. Edwarda
28 Kazimierz Wolanin s. Jana
29 Piotr Wota s. Stefana
30 Franciszek Wojdyła s. Tomasza
31 Irena Zając c. Stanisława
32 Bożena Zając c. Jana
33 Alicja Żyła c. Czesława

VIIIb
1 Marek Buczko s. Edwarda
2 Zenon Buczko s. Kazimierza
3 Bogdan Cieplicki s. Jana
4 Feliksa Cybulska c. Karola
5 Józef Goraj s. Stanisława
6 Irena Guzina c. Franciszka
7 Lucyna Horajska c. Józefa
8 Maria Jabłońska c. Stanisława
9 Stanisław Jabłoński s. Władysława
10 Krystyna Krawiec c. Stanisława
11 Henryk Król s. Stanisława
12 Leszek Król s. Stanisława
13 Janina Krzeszowiec c. Władysława
14 Grażyna Kuca c. Kazimierza
15 Tadeusz Małecki s. Jana
16 Lidia Mach c. Franciszka
17 Edward Mowczko s. Józefa
18 Anna Ozimek c. Franciszka
19 Bogusława Ozimek c. Mariana
20 Bogusława Ozimek c. Edwarda
21 Janina Ozimek c. Kazimierza
22 Wiesław Samagalski s. Włodzimierza
23 Maria Sobczyszyn c. Mariana
24 Józef Samagalski s. Włodzimierza
25 Mariusz Sobczyszyn s. Bolesława
26 Władysław Sobków s. Franciszka
27 Grażyna Sulikowska c. Franciszka
28 Bogusława Surowiec c. Franciszka
29 Kazimiera Tracz c. Władysława
30 Adam Wajs s. Bronisława
31 Anna Winiarz c. Andrzeja
32 Maria Jabłońska c. Andrzeja
33 Maria Witko c. Kazimierza


Autor: Marek Buczko